Πληροφορίες

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Old Radio Repairs στην εξής διεύθυνση, αφού πρώτα επικοινωνήσετε με τηλέφωνο ή e-mail:

Ολυμπίας 31, 13231 Πετρούπολη, Αθήνα.

Τηλ: (+30) 210 50 12 487

E-mail: dimdalipis@oldradiorepairs.com