Βιογραφία

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

1960: σε μια γωνιά του δωματίου μου.
1960: σε μια γωνιά του δωματίου μου.
1968: Το πρώτο εργαστήριο.
1968: Το πρώτο εργαστήριο.
1978: Πίσω στην Ελλάδα.
Το 1981.
Το 1986.
2006 – 2011: Το τελευταίο μου εργαστήριο.